کاراسام چیست ؟

از گذشته تاکنون کارهای خدماتی اعم از نظافت و تمیزکاری تا تعمیرات و نصب لوازم گازی و برقی همگی از نیازهای روزمره مردم بوده است. با توجه به دغدغه های زندگی شهری و شاغل بودن در خارج از منزل زمانی برای انجام نظافت و تمیزکاری و همچنین انجام کارهای خدماتی، باقی نمی ماند. برای این منظور اپلیکیشن کارآسام به کمک خانواده ها آمده و با اعزام نیروهای حاذق هر نوع خدمات فنی، آموزشی و هنری مورد نیاز شما را انجام می دهد و موجب سهولت در وقت و هزینه استفاده کنندگان از این اپلیکیشن می شود. کاراسام فضای مناسب جهت انتخاب کلیه متخصیصن و تکنسین های آموزش دیده در دوره های فنی و حرفه ای است که شما می توانید با اطمینان کافی کلیه امور ساخت و ساز یا تعمیراتی منزل خود را به آنها بسپارید. زم به ذکر است کلیه افراد خدمات رسان در کاراسام مجوز کسب دارند و با تکیه بر مجوزات زم از سوی مراجع ذی ص ح مبادرت به ارائه خدمات در منزل می نمایند .فلذا با اطمینان و آرامش خاطر کلیه امور خدماتی منزل خود را به کاراسام بسپارید.